Συνδρομές Email Marketing

MASSMAIL60 (60.000 emails)Το πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 60.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη
 • Επιλογή λειτουργικού συστήματος & Control Panel

300,00€

MASSMAIL120 (120.000 emails)Το πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 120.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

400,00€

MASSMAIL240 (240.000 emails)Το πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 240.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

480,00€

MASSMAIL360 (360.000 emails)Το πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 360.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

610,00€

MASSMAIL600 (600.000 emails)Το πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 600.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

850,00€

Συνδρομή MASSMAIL1MILΤο πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 1.200.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

1.400,00€

Συνδρομή MASSMAIL2MILΤο πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 2.400.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

1.850,00€


Συνδρομή MASSMAIL4MILΤο πακέτο περιλαμβάνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • 4.800.000 Credits ανά έτος
 • Απεριόριστα Email Groups
 • Απεριόριστα Templates
 • Απεριόριστα Emails
 • Ενημέρωση διαγραφής παραλήπτη
 • Επιλογή ονόματος αποστολέα
 • Επιλογή Email αποστολέα
 • Αναλυτικά Real Time Στατιστικά
 • Domain Name για πρόσβαση στην εφαρμογή
 • Dedicated IP
 • Εγγυημένους πόρους στο server για απρόσκοπτη λειτουργία
 • Εκπαίδευση στο χώρο σας για χρήση της υπηρεσίας
 • 24 ωρη τεχνική υποστήριξη

2.400,00€


*Η αναγραφή των emails ανά μήνα δεν είναι περιοριστική, μπορείτε να καταλώσετε τα credits σας ανά πάσα στιγμή εντός του χρόνου της συνδρομής σας.
**Credits που τυχών απομένουν στο λογαριασμό σας μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους συνδρομής πιστώνονται στο λογαριασμό σας με την ανανέωση της επόμενης χρονιάς.